Jakim badaniom lekarskim podlegają uczniowie i studenci?

Zgodnie z przepisami BHP badaniom lekarskim muszą poddawać się nie tylko pracownicy, ale również kandydaci do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, oraz wyższych. Wykonuje się je również u uczniów tychże szkół, u studentów oraz uczestników studiów doktoranckich. Konieczność przeprowadzenia takich badań będzie zależna od kierunku szkoły.

Kto musi wykonywać badania lekarskie?

Badania studentów i uczniów przeprowadza się, jeśli w czasie zajęć związanych z praktyczną nauką zawodu, bądź w toku studiów są oni narażeni na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia lub uciążliwych. Skierowanie na takie badania wystawia szkoła lub uczelnia, one również muszą mieć podpisaną umowę z przychodnią medycyny pracy, do której skierują swoich podopiecznych. Przeprowadzane badania mają na celu określenie czy nie istnieją przeciwwskazania do pobierania nauki w danym kierunku, uwzględniają one stan zdrowia, jak również zagrożenia, jakie występują w miejscu pobierania praktycznej nauki zawodu czy studiów.

Zakres badań może być różny ze względu na stanowisko, na jakim będzie pracować, uczyć się dana osoba. Szkoła lub uczelnia w skierowaniu muszą wskazać zagrożenia i czynniki niebezpieczne, na jakie będą narażeni uczniowie i studenci. Zadaniem lekarza będzie przeprowadzenie badań podstawowych, takich jak z krwi i moczu, oraz w niektórych przypadkach RTG płuc. Następnie przeprowadza się badanie fizykalne, niekiedy może zachodzić konieczność przeprowadzenia prób wysiłkowych, czy badania serca. Standardowo wykonuje się pomiar ciśnienia tętniczego.

Czy można udać się do dowolnego lekarza?

Nie, każda uczelnia czy szkoła, do której aplikujemy lub uczęszczamy musi mieć podpisaną umowę  na wykonywanie konkretnych badań z odpowiednią placówką medyczną. Właśnie do niej, zgodnie ze skierowaniem będą odsyłani uczniowie oraz studenci w celu przeprowadzenia kompleksowych badań. Określą one czy nasz stan zdrowia i predyspozycje pozwalają na pracę na określonym stanowisku.

Jakim badaniom lekarskim podlegają uczniowie i studenci?