Jakie badania przed podjęciem etatu musi przejść pracownik biurowy?

Pracownicy biurowi podlegają wstępny i okresowym badaniom lekarskim. Praca biurowa uznawana jest za mało szkodliwa dla obciążenia zdrowotnego. Niemniej jednak wiąże się ona z ciągłym korzystaniem z komputera w pozycji siedzącej. Co za tym idzie osoba taka może cierpieć na bóle kręgosłupa, barku i szyi oraz bóle głowy, łzawienie oczu.

Do lekarza medycyny pracy zgłaszamy się ze skierowaniem wystawionym przez pracodawcę, który chce nas zatrudnić. Zadaniem lekarza jest ocena czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Podstawowe badania wykonuje lekarz ogólny, jednak może nas skierować do lekarza okulisty, laryngologa, kardiologa neurologa i na podstawie ich diagnozy wydać zaświadczenie. Kompleksową obsługę medyczną pracownikom różnych branż zaoferować może tylko ekspert, jak Specjalista Ortopeda Traumatolog Lekarz Medycyny Pracy lek. Janusz Kaliski. Wykonuje badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne. W gabinecie tym lekarz przeprowadza diagnostykę dla pracowników i kandydatów do pracy jak również badania kierowców chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów różnych kategorii oraz badania kierowców zawodowych. Praca na stanowisku biurowym brzmi bardzo ogólnie, dlatego na skierowaniu powinno być uwzględnione, jaką prace będziemy wykonywać. Jeśli głównie opierała się będzie na pracy przy komputerze, to niezbędna jest konsultacja okulistyczna. Natomiast w sytuacji gdy obowiązki pracownika zwiększają się do prowadzenia samochodu w celach służbowych, to konieczne jest wykonanie dodatkowy badań. Do nich należą: badania psychologicznych, badanie poziomu cukru we krwi, a w przypadku osób po 50. roku życia badanie EKG.

Kiedy pracownik nie musi wykonywać badań wstępnych

Badania wstępne powinien przejść każdy pracownik, który będzie zatrudniony na umowę o pracę. Badania przeprowadzane są przez lekarza medycyny pracy. W związku ze zmianami wprowadzonymi w 2015 r. w Kodeksie Pracy, pracownik, który rozwiązał umowę z poprzednim pracodawcą, a posiada aktualne orzeczenie niestwierdzające przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, jest zwolniony z tychże badań. Jednak warunkiem jest posiadanie orzeczenia ważnego 30 dni od momentu rozwiązania umowy, oraz stwierdzeniu, iż warunki wykonywanej pracy będą takie same jak u poprzedniego pracodawcy. W przypadku pracy biurowej badania okresowe wykonuje się co 4 lata, gdyż głównie jest to praca z komputerem. Mają potwierdzić, iż pracownik może wykonywać prace na swoim stanowisku. Ponieważ praca biurowa wiąże się ze stresem, który może prowadzić do zaburzeń układu krążenia. W tym wypadku należy kontrolować prace serca, mierzyć ciśnienie oraz sprawdzać poziom cholesterolu we krwi. W związku z wprowadzona 2 marca 2020 nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 przedłuża się ważność orzeczenia lekarskie wystawione na dzień 21 grudnia 2020 r. Jeśli pracownik biurowy ma ważne orzeczenie lekarskie, to pracodawca nie ma obowiązku kierowania go na badania wstępne. Pod warunkiem, że będzie wykonywał te same lub podobne obowiązki. W przypadku badań lekarskich na inne stanowiska, których ważność upłynęła po 7 marca 2020, pozostają ważne do 180 dni od momentu odwołaniu stanu epidemiologicznego.

W związku z nowelizacją ustawy lekarz medycyny pracy nie ma obowiązku kierowani pracownika na dodatkowe badania okulistyczne, laryngologiczne psychologiczne, chyba że uzna, iż taka diagnoza jest niezbędna.

Jakie badania przed podjęciem etatu musi przejść pracownik biurowy?