Badania kierowców

Badania kierowców – diagnostyka wstępna i okresowa

Każdy przyszły kierowca niezależnie od tego, na jaką kategorię odbywa kurs prawa jazdy, musi wykonać badania kierowców. Jest to obowiązek oraz warunek, który pozwala na uzyskanie uprawnień kierowcy. Ten rodzaj diagnostyki przede wszystkim ma na celu określenie, czy badany może bezpiecznie się poruszać po drogach nie stanowiąc zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu. Wykonane badania mogą mieć charakter bezterminowy lub będzie konieczne w przyszłości ich powtórzenie. Wszystko zależy od stanu zdrowia kierowcy oraz kategorii prawa jazdy. W naszym gabinecie lekarskim przyjmują wykwalifikowani specjaliści, którzy szybko i sprawnie ocenią stan zdrowia przyszłego kierowcy bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach.

 

Jak wyglądają badania dla kierowców?

Badania, które kwalifikują zdolność przyszłego kierowcy do jazdy, nie należą do skomplikowanych. Zazwyczaj wystarczy kilkanaście minut w gabinecie lekarskim, aby kompleksowo ocenić stan zdrowia przyszłego kierowcy i wykryć ewentualne problemy zdrowotne. Do podstawowych badań dla kierowców starających się o prawo jazdy kategorii B oraz w przypadku kierowców zawodowych, które wykonujemy w naszym gabinecie należą:

  • badanie wzroku,
  • badanie słuchu,
  • ocena systemu nerwowego i krwionośnego,
  • testy psychologiczne.

Po wykonanych badaniach lekarz może skierować Państwa na dalszą diagnostykę w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub wydać orzeczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów terminowo bądź bezterminowo. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań oferujemy pełne wsparcie oraz pomoc.

Zapraszamy do wykonywania badań dla kierowców w naszym gabinecie jak i kandydatów na kierowców zarówno zawodowych, jak i zwykłych każdej kategorii. Oferujemy również badania na pozwolenie na broń, opiekę ortopedyczną oraz badania lekarskie dla uczniów i studentów.