Badania kierowców

Badania kierowców – diagnostyka wstępna i okresowa

Każda osoba, która chce uzyskać uprawnienia do kierowania samochodem, oprócz ukończenia kursu i zdania egzaminu państwowego, musi także przejść badania kierowcy. Ten rodzaj diagnostyki przede wszystkim ma na celu określenie, czy badany może bezpiecznie się poruszać po drogach nie stanowiąc zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu.

 

Badania standardowe a badania dla kierowców zawodowych – różnice

W przypadku standardowych badań kierowców dotyczących prawa jazdy kategorii B, diagnostyka skupia się przede wszystkim na badaniu wzroku, jako zmysłu mającego największe znaczenie podczas kierowania samochodem. Kierowcy zawodowi są poddawani bardziej szczegółowej kontroli. Takie badania służą całościowej ocenie stanu zdrowia pacjenta, z uwzględnieniem wzroku, słuchu, systemu nerwowego i krwionośnego. Badana osoba jest kierowana także na konsultację psychologiczną.

Gabinet Janusza Kaliskiego zajmuje się przeprowadzaniem badań kierowców oraz kandydatów do uzyskania uprawnień. Skorzystasz tutaj z szerokiej oferty diagnostyki. Wykonujemy również badania na broń, niezbędne dla osób ubiegających się o uzyskanie pozwolenia do posługiwania się bronią. Badamy kierowców zawodowych lub chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów różnych kategorii.