Pozwolenia na broń

Badania na broń – niezbędne do uzyskania uprawnień

Osoby chcące zgodnie z prawem posiadać i korzystać z broni palnej lub sportowej muszą spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest przejście badań kontrolnych, które określą, czy kandydat może zdobyć te uprawnienia. Badania na broń podobnie jak badania dla pracowników i kierowców mają za zadanie potwierdzić, że dana osoba i jej zdrowie pozwoli zachować bezpieczeństwo swoje i innych podczas użytkowania broni. Tego rodzaju badania są obowiązkowe bez względu na to, czy z broni korzystają Państwo zawodowo, czy w celach hobbistycznych. Wszystkie niezbędne testy do uzyskania pozwolenia na broń mogą Państwo wykonać w naszym gabinecie lekarskim. Posiadamy wykwalifikowanych lekarzy, którzy mają niezbędne kompetencje do przeprowadzenia takich badań oraz wydania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego.

 

Co wchodzi w skład badań na broń?

Badania uprawniające do posiadania broni obejmują wiele aspektów zdrowotnych przyszłego użytkownika broni. Sprawdza się nie tylko ogólny stan zdrowia fizycznego, ale również i psychicznego, co ma szczególne znaczenie w przypadku posługiwania się bronią palną. Do podstawowych badań przeprowadzanych w naszym gabinecie zalicza się:

  • kontrolę wzorku,
  • badanie słuchu,
  • ocenę równowagi,
  • ocenę koordynacji ruchowej,
  • badania układu nerwowego,
  • badania psychologiczne i psychiatryczne.

Dodatkowo mogą zostać zlecone inne badania, takie jak EKG, EEG czy analiza poziomu glukozy we krwi. Ostateczny wynik badań jest potwierdzany przez lekarza orzecznika, z którego usług możesz skorzystać w zakopiańskim gabinecie.

Badania psychologiczne

Na wydanie orzeczenia o zdolności do bezpiecznego posługiwania się bronią największy wpływ mają badania psychologiczne i psychiatryczne. Polegają one głównie na ocenie rozwoju intelektualnego i opisie cech osobowości danej osoby z uwzględnieniem postępowania w sytuacjach trudnych i stresujących. Dodatkowo lekarz specjalista określa poziom dojrzałości społecznej. Dopiero na podstawie wyników z wszystkich przeprowadzonych badań lekarz orzecznik wydaje decyzję.