Blog

Blog

Jak długo należy przechowywać orzeczenie lekarskie pracownika?

Jak długo należy przechowywać orzeczenie lekarskie pracownika?

Od 4 maja 2019 roku pracodawca ma obowiązek przechowywać w swojej dokumentacji orzeczenia lekarskie zatrudnionych przez siebie pracowników – powinność z tym związana dotyczy zarówno badań wstępnych, jak i okresowych oraz kontrolnych. Powinien też gromadzić zażądane orzeczenia lekarskie przygotowane na podstawie skierowania wydanego przez innego pracodawcę, skierowania na badania do pracy

Czym jest rwa kulszowa i jak ją leczyć?

Czym jest rwa kulszowa i jak ją leczyć?

Rwa kulszowa to zespół bólowy, który obejmuje lędźwiowo-krzyżowy odcinek kręgosłupa i pośladka, przez tylną powierzchnię uda, poprzez podudzie aż do stopy. Może też występować jako izolowany ból dolnego odcinka kręgosłupa. Dolegliwości pojawiają się w okolicy unerwionej przez nerw kulszowy. Mogą dotyczyć tylko jednej lub obu nóg, jednak poprzedzone są promieniującym

Co mówią przepisy o terminach badań z zakresu medycyny pracy?

Co mówią przepisy o terminach badań z zakresu medycyny pracy?

Pracodawca ma obowiązek kierowania swoich pracowników na badania medycyny pracy. Ponosi on ich koszty i powinien umożliwić ich wykonanie w godzinach pracy danego pracownika. Lekarz medycyny pracy wykrywa potencjalne zagrożenia dla zdrowia pracownika na danym stanowisku i orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania przez niego swoich obowiązków (lub zakazie wykonywania

Kiedy konieczna jest operacja zespołu cieśni kanału nadgarstka

Kiedy konieczna jest operacja zespołu cieśni kanału nadgarstka

Jedną ze z pozoru błahych dolegliwości, które nierzadko kończą się koniecznością przeprowadzenia operacji, jest zespół cieśni kanału nadgarstka. Są to zaburzenia funkcji nerwu pośrodkowego, które pojawiają się w następstwie przewlekłego ucisku. Co ważne, dolegliwości, które się z tym wiążą, nasilają się u osób, które pracują przy komputerze, dużo

Jakie badania muszą przejść osoby starające się o pozwolenie o broń?

Jakie badania muszą przejść osoby starające się o pozwolenie o broń?

Broń tylko do konkretnych celów. W Polsce można otrzymać pozwolenie na broń tylko do konkretnych celów. Ustawa wymienia ich osiem: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych i szkoleniowych. Aby otrzymać broń do ochrony osobistej, musimy wykazać stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie zdrowia, życia, lub