Jakie badania zobowiązani są wykonać ci, którzy chcą uzyskać pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń to proces, który wiąże się z różnymi wymaganiami i badaniami. W Polsce osoby starające się o takie pozwolenie muszą spełnić szereg warunków oraz przejść przez kilka etapów sprawdzających ich zdolność do posiadania broni. W artykule przedstawimy najważniejsze badania i wymagania, które muszą zostać spełnione w tym procesie.

Badania lekarskie i psychologiczne

Pierwszym krokiem w procesie uzyskiwania pozwolenia na broń jest wykonanie badań lekarskich oraz psychologicznych. Badanie lekarskie ma na celu ocenę stanu zdrowia fizycznego osoby ubiegającej się o pozwolenie, w szczególności jej zdolności do posługiwania się bronią oraz ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych. Lekarz orzeka o braku przeciwwskazań do posiadania broni, biorąc pod uwagę m.in. choroby przewlekłe, zaburzenia równowagi czy problemy ze wzrokiem. Badanie na broń psychologiczne jest równie istotne, gdyż pozwala ocenić zdolności psychiczne oraz emocjonalne kandydata do posiadania broni. Psycholog bada m.in. stabilność emocjonalną, zdolność do radzenia sobie ze stresem, poziom agresji oraz ewentualne tendencje do zachowań autodestrukcyjnych lub niebezpiecznych dla otoczenia. Pozytywny wynik badania psychologicznego jest konieczny do uzyskania pozwolenia na broń.

Szkolenie z zakresu prawa i obsługi broni

Kolejnym etapem w procesie uzyskiwania pozwolenie po badaniach na broń, jest ukończenie szkolenia z zakresu prawa i obsługi broni. Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi posiadania i używania broni, a także z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w tym zakresie. W trakcie szkolenia omawiane są m.in. przepisy ustawy o broni i amunicji, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz podstawy techniczne i taktyczne obsługi broni. Po ukończeniu szkolenia teoretycznego kandydat na posiadacza broni musi również przejść praktyczne szkolenie strzeleckie. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności obsługi broni oraz celności strzałów. 

Jakie badania zobowiązani są wykonać ci, którzy chcą uzyskać pozwolenie na broń?