Medycyna pracy

Medycyna pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca powinien mieć pisemną umowę z przychodnią medycyny pracy na świadczenie usług profilaktycznych dla swoich pracowników.

Wykonujemy:

 • badania profilaktyczne (badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na wskazanym stanowisku pracy, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i warunków uciążliwych panujących w środowisku pracy i mogących wpływać na stan zdrowia pracownika;
 • badanie profilaktyczne wstępne – przeprowadza się u nowych pracowników przed zatrudnieniem lub przy zmianie stanowiska pracy, gdy zmieniają się parametry środowiska pracy;
 • badania profilaktyczne okresowe – obowiązuje osoby już pracujące na danym stanowisku, przed upływem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia;
 • badanie profilaktyczne kontrolne – dotyczy pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.

usługi profilaktyczne

W ramach medycyny pracy wykonujemy dodatkowo:

 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy (wszystkie kategorie);
 • badania osób wykonujących zawód kierowcy (wszystkie kategorie);
 • badania osób ubiegających się o (potwierdzających) pozwolenie na broń;
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kandydatów i studentów szkół wyższych;
 • badanie kandydatów lub pracowników ochrony fizycznej;
 • badania do prawa jazdy kat A i B – badanie przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, badanie laboratoryjne oraz okulistyczne

Zapewniamy profesjonalny system usług medycznych obejmujący kompleksową obsługę medyczną wszystkich pracowników. W placówce partnerskiej można wykonać badania, min. Psychotesty, RTG, EKG, USG oraz skorzystać z porad specjalistów, takich jak ortopeda, internista czy kardiolog.

Gwarantujemy miłą, sprawną i fachową obsługę.