Medycyna pracy

Medycyna pracy – badania dla pracowników

Medycyna pracy to specjalizacja lekarska zajmująca się ochroną zdrowia pracowników wykonujących swoje obowiązki na konkretnym stanowisku. W naszym gabinecie mogą Państwo wykonać badania do pracy zarówno te dopuszczające do pracy na danym stanowisku, jak i badania kontrolne i profilaktyczne przedłużające zdolność do wykonywania zawodu. Gabinet Lekarski Janusza Kaliskiego świadczy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy w Zakopanem. Orzeczenie o zdolności do pracy może wydać tylko i wyłącznie uprawiony lekarz medycyny pracy. Badania dla pracowników wykonuje się na podstawie skierowania, które wydaje pracodawca. Dokument powinen zawierać charakterystykę danego stanowiska, czynniki szkodliwe lub uciążliwe, na które narażony jest pracownik oraz miejsce wykonywania obowiązków. Informacje tego typu mają ogromne znaczenie, ponieważ na ich podstawie wykonuje się badania o różnym charakterze, przykładowo dla pracownika biurowego zlecane są inne niż w przypadku badań kierowców czy operatorów różnego typu maszyn. Konkretne działania wchodzące w skład diagnostyki są ustalane z pracodawcą, który kieruje na nie zgodnie z obowiązkiem nałożonym na niego przez ustawodawcę.

Jakie badania wykonuje się dla pracowników?

W zależności od wykonywanego zawodu badania, na które zostaje skierowany pracownik będą różne, ale większość z nich dotyczy ogólnego stanu zdrowia. Obejmują:

 • analizę moczu,
 • badania krwi,
 • badania słuchu,
 • badania wzroku,
 • pomiar ciśnienia.

 

Na tej podstawie lekarz uzyska podstawowe informacje o aktualnym stanie zdrowia pracownika. W przypadku wykrytych nieprawidłowości może zlecić inne badania lub skierować na leczenie. Dodatkowo nasz lekarz medycyny pracy przeprowadza szczegółowy wywiad o stanie zdrowia i ewentualnych chorobach, na które leczy się pracownik lub kandydat na pracownika. Porównując uzyskane informacje z wymaganiami, jakie stawia dane stanowisko pracy, lekarz może wydać orzeczenie dopuszczające daną osobę do pracy na stanowisku. Ponadto wykonujemy:

 • badania profilaktyczne (badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na wskazanym stanowisku pracy, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i warunków uciążliwych panujących w środowisku pracy i mogących wpływać na stan zdrowia pracownika,
 • badanie profilaktyczne wstępne – przeprowadza się u nowych pracowników przed zatrudnieniem lub przy zmianie stanowiska pracy, gdy zmieniają się parametry środowiska pracy,
 • badania profilaktyczne okresowe – obowiązują osoby już pracujące na danym stanowisku, przed upływem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia,
 • badanie profilaktyczne kontrolne – dotyczy pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.

usługi profilaktyczne

W ramach medycyny pracy wykonujemy dodatkowo:

 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy (wszystkie kategorie),
 • badania osób wykonujących zawód kierowcy (wszystkie kategorie),
 • badania osób ubiegających się o (potwierdzających) pozwolenie na broń,
 • badania dla uczniów i kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kandydatów i studentów szkół wyższych,
 • badanie kandydatów lub pracowników ochrony fizycznej,
 • badania do prawa jazdy kat A i B – badanie przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, badanie laboratoryjne oraz okulistyczne.

Zapewniamy profesjonalny system usług medycznych obejmujący kompleksową obsługę wszystkich pracowników. W placówce partnerskiej można wykonać badania takie jak: psychotesty, RTG, EKG, USG oraz skorzystać z porad specjalistów.

Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy z zakresu medycyny pracy z naszym gabinetem lekarskim. Gwarantujemy profesjonalną opiekę wykwalifikowanych lekarzy oraz kompleksowe badania wymagane na różnych stanowiskach.