Medycyna pracy

Medycyna pracy w Zakopanem

Medycyna pracy to specjalizacja lekarska zajmująca się ochroną zdrowia pracowników. Lekarze wykonują badania profilaktyczne, zajmują się diagnostyką okresową i kontrolną oraz wydają oświadczenia na temat zdolności do wykonywania pracy.

Gabinet Lekarski Janusz Kaliski świadczy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy w Zakopanem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca powinien mieć pisemną umowę z przychodnią medycyny pracy na świadczenie usług profilaktycznych dla swoich pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie pracowników na badania przed przystąpieniem do pracy, jak i w trakcie trwania stosunku pracy.

Badania do pracy

Badania do pracy wykonywane przez lekarzy medycyny pracy to zazwyczaj badania dopasowane do rodzaju wykonywanego zawodu. Oprócz tego lekarz może zlecić badanie moczu, krwi, czy badania laryngologiczne. Po skontrolowaniu stanu zdrowia pacjenta, lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań lub orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzane są w godzinach pracy na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

W naszym gabinecie przeprowadzamy także badania osób starających się o posiadanie broni oraz osób posiadających broń. Wykonujemy również specjalistyczne badania dla uczniów szkół wyższych oraz badania kierowców.

Wykonujemy:

 • badania profilaktyczne (badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na wskazanym stanowisku pracy, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i warunków uciążliwych panujących w środowisku pracy i mogących wpływać na stan zdrowia pracownika;
 • badanie profilaktyczne wstępne – przeprowadza się u nowych pracowników przed zatrudnieniem lub przy zmianie stanowiska pracy, gdy zmieniają się parametry środowiska pracy;
 • badania profilaktyczne okresowe – obowiązuje osoby już pracujące na danym stanowisku, przed upływem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia;
 • badanie profilaktyczne kontrolne – dotyczy pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.

usługi profilaktyczne

W ramach medycyny pracy wykonujemy dodatkowo:

 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy (wszystkie kategorie);
 • badania osób wykonujących zawód kierowcy (wszystkie kategorie);
 • badania osób ubiegających się o (potwierdzających) pozwolenie na broń;
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kandydatów i studentów szkół wyższych;
 • badanie kandydatów lub pracowników ochrony fizycznej;
 • badania do prawa jazdy kat A i B – badanie przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, badanie laboratoryjne oraz okulistyczne

Zapewniamy profesjonalny system usług medycznych obejmujący kompleksową obsługę medyczną wszystkich pracowników. W placówce partnerskiej można wykonać badania, min. Psychotesty, RTG, EKG, USG oraz skorzystać z porad specjalistów, takich jak ortopeda, internista czy kardiolog.

Gwarantujemy miłą, sprawną i fachową obsługę.