Medycyna pracy

Medycyna pracy – badania dla pracowników i uczniów

Medycyna pracy to specjalizacja lekarska zajmująca się ochroną zdrowia pracowników. Lekarze wykonują badania profilaktyczne, zajmują się diagnostyką okresową i kontrolną oraz wydają oświadczenia na temat zdolności do wykonywania pracy. Gabinet Lekarski Janusza Kaliskiego świadczy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy w Zakopanem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca powinien mieć pisemną umowę z przychodnią medycyny pracy na świadczenie usług profilaktycznych dla swoich pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie zatrudnionych osób na badania do pracy. W ich zakres wchodzi zarówno diagnostyka przed podjęciem zatrudnienia, jak również badania okresowe i kontrolne osób obejmujących dane stanowiska.

Zakres badań medycyny pracy jest zależny od rodzaju wykonywanych czynności w ramach obowiązków zawodowych. Diagnostyka uwzględnia specyficzne warunki i ewentualne czynniki szkodliwe występujące na konkretnym stanowisku. Badania do pracy dla pracownika biurowego znacznie różnią się od badań kierowców czy operatorów różnego typu maszyn. Konkretne działania wchodzące w skład diagnostyki są ustalane z pracodawcą, który kieruje na nie zgodnie z obowiązkiem nałożonym na niego przez ustawodawcę.

Badania do pracy – diagnostyka dla pracowników i kandydatów do pracy

Badania do pracy wykonywane przez lekarzy medycyny pracy to zazwyczaj czynności diagnostyczne dopasowane do rodzaju wykonywanego zawodu. Oprócz tego, lekarz może zlecić analizę moczu, krwi czy badania laryngologiczne. Po skontrolowaniu stanu zdrowia pacjenta, lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań lub orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzane są w godzinach pracy na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Wykonujemy:

 • badania profilaktyczne (badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na wskazanym stanowisku pracy, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i warunków uciążliwych panujących w środowisku pracy i mogących wpływać na stan zdrowia pracownika,
 • badanie profilaktyczne wstępne – przeprowadza się u nowych pracowników przed zatrudnieniem lub przy zmianie stanowiska pracy, gdy zmieniają się parametry środowiska pracy,
 • badania profilaktyczne okresowe – obowiązują osoby już pracujące na danym stanowisku, przed upływem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia,
 • badanie profilaktyczne kontrolne – dotyczy pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.

usługi profilaktyczne

W ramach medycyny pracy wykonujemy dodatkowo:

 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy (wszystkie kategorie),
 • badania osób wykonujących zawód kierowcy (wszystkie kategorie),
 • badania osób ubiegających się o (potwierdzających) pozwolenie na broń,
 • badania dla uczniów i kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kandydatów i studentów szkół wyższych,
 • badanie kandydatów lub pracowników ochrony fizycznej,
 • badania do prawa jazdy kat A i B – badanie przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, badanie laboratoryjne oraz okulistyczne.

Zapewniamy profesjonalny system usług medycznych obejmujący kompleksową obsługę wszystkich pracowników. W placówce partnerskiej można wykonać badania takie jak: psychotesty, RTG, EKG, USG oraz skorzystać z porad specjalistów.