Jakie należy wykonać badania po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni?

W wyniku choroby nierzadko konieczne jest udanie się na zwolnienie lekarskie. Choć zazwyczaj trwa ono kilka dni, w niektórych przypadkach może być dłuższe. Z taką sytuacją mają nierzadko do czynienia m.in. kobiety w ciąży. Należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Pracy, po takim zwolnieniu lekarskim pracownik powinien poddać się badaniom kontrolnym. Jak one wyglądają? Kto za nie odpowiada?

Badania do pracy, które trzeba zrobić po dłuższym zwolnieniu

Tak jak zostało wspomniane, po odbyciu zwolnienia powyżej 30 dni, pracownik powinien wykonać kontrolne badania do pracy. W Zakopanem są one realizowane m.in. w gabinecie lekarskim Janusza Kaliskiego. Ich celem jest sprawdzenie, czy dana osoba nadal może bezpiecznie wykonywać powierzane jej przez pracodawcę zadania. To, jak dokładnie będzie wyglądać takie badanie, zależy w znacznej mierze od tego, co było powodem zwolnienia oraz od zajmowanego przez określonego pracownika stanowiska.

Najczęściej lekarz medycyny pracy przeprowadza wywiad. Podczas niego pyta o przebyte i obecne choroby oraz ewentualne zabiegi, którym poddawaliśmy się w ostatnim czasie. Jeżeli wykonujemy pracę przed komputerem, prawdopodobnie zbada nam wzrok. Oprócz tego powinniśmy pamiętać, aby zabrać ze sobą na wizytę zaświadczenia od innych lekarzy o możliwości powrotu do pracy, np. w przypadku kobiet w ciąży od ginekologa.

Kto ponosi koszty za wykonanie badań lekarskich po zwolnieniu powyżej 30 dni?

Za kontrolne badania, podobnie jak za te, które przechodzi się tuż po zatrudnieniu, odpowiada pracodawca i to on powinien pokryć ich koszty. Należy pamiętać, że ich przeprowadzenie okazuje się ważne, aby uniknąć kar. Trzeba mieć na uwadze, że sam pracownik nie może odmówić wykonania tego rodzaju badań, ponieważ jest to równoznaczne z utratą stanowiska.

Jakie należy wykonać badania po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni?