Jakie badania muszą przechodzić zawodowi kierowcy?

Zawód kierowcy zawodowego to obecnie jeden z najbardziej intratnych profesji, która mimo olbrzymiej ilości kierowców zawodowych na rynku, wciąż nie jest nasycona. Branża transportowa to jedna z najprężniej rozwijających się profesji nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy. Bycie kierowcą zawodowym to ogromna odpowiedzialność. Kierowcą zawodowym nie może zostać, każdy. Mogą nimi być wyłącznie osoby o określonych cechach psycho-fizycznych. Zawód kierowcy zawodowego to temat, który chcielibyśmy wam przybliżyć niniejszym wpisem.

Co o byciu kierowcą zawodowym mówi prawo?

W przypadku bycia kierowcą zawodowym wiele spraw uregulowanych zostało w Ustawie o transporcie drogowym. Artykuł 39j wspomnianej ustawy opisuje dokładnie, kto może zostać kierowcą zawodowym, zaznaczając, że osoby chcące zdobyć ten zawód muszą poddawane być określonym badaniom.

Kierowcy zawodowi w transporcie drogowym, bez względu na fakt, czy jeżdżą w firmie krajowej czy transporcie międzynarodowym muszą poddawać się badaniom:

 • wstępnym – wykonywanym po przyjęciu do pracy,
 • okresowym: wykonywanym z określoną przepisami częstotliwością. Badania okresowe do 60 r. ż wykonuje się co 5 lat, a powyżej 60 r. ż. co 30 miesięcy,
 • kontrolnym: wykonywanym przez pracowników będących na co najmniej 30-dniowym zwolnieniu chorobowym.

Jakie badania muszą wykonywać kierowcy zawodowi ciężarówek?

Dodatkowym rodzajom badań musza poddawać się kierowcy pojazdów ciężarowych, których kontrola stanu zdrowia będzie wymagała wykonania:

 • badania okulistycznego,
 • badania neurologicznego,
 • badania laryngologicznego (wg wskazań lekarza) oraz
 • badania psychologicznego,
 • oceny widzenia obuocznego, zmierzchowego,
 • badania zjawiska olśnienia.

Jakie choroby mogą uniemożliwić zdobycie zawodu kierowcy?

Kierowca zawodowy musi mieć sokoli wzrok. To podstawowe „narzędzie jego pracy”. W przypadku stwierdzenia zaburzeń w rozpoznawaniu braw (czerwony, zielony, żółty) ograniczonym polu widzenia, czy problemy z tzw. widzeniem obuocznym i zmierzchowym, mogą doprowadzić do problemów w uzyskaniu pozytywnej opinii lekarskiej. Podobnie rzecz ma się z poważnymi ubytkami ze słuchem. Kierowca zawodowy musi mieć doskonały słuch, a jego kondycja ruchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa musi być na odpowiednio wysokim poziomie. Badania wykonywane w specjalistycznych przychodniach mają na celu wychwycenie poważnych zmian chorobowych jak cukrzyca, padaczka, uzależnienie od alkoholu czy też innych substancji psychoaktywnych

W zależności od wyników ww. badań, a szczególności badania psychotechnicznego zostaje wydana opinia o możliwości wykonywania zawodu kierowcy. Badanie psychotechniczne składa się z trzech modułów:

 • Badania testowego,
 • Badania aparaturowego,
 • Oceny końcowej.

Dzięki niemu mamy możliwość sprawdzenia predyspozycji zawodowych, koncentracji uwagi, odporności na stres, a w szczególności szybkości reakcji, odporności na zmęczenie, długości czasu reakcji. Chcąc prowadzić ciężarówki (prawo jazdy kategoria C+E) dodatkowo należy pozytywnie przejść badania z zakresu psychologii transportu.

 

 

 

Jakie badania muszą przechodzić zawodowi kierowcy?